Odvetniška pisarna Kovačič in Mlinar - kazensko pravo, delovno pravo 014
ODVETNICA

Tea Mlinar Kovačič

Delovno pravo, družinsko pravo, kazensko pravo, civilno pravo
Odvetniški pisarni Kovačič in Mlinar Tea Mlinar Kovačič - Delovno pravo, družinsko pravo, civilno pravo

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomirala leta 2005. Naslov njene diplomske naloge je “Pravna zmota v pravu o prekrških”. Leta 2006 se je zaposlila kot strokovna sodelavka za delovno pravo v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, kjer se je ukvarjala predvsem s področjem delovno pravo in pravo socialne varnosti ter zakonodajo s področja šolstva, znanosti in kulture. Sodelovala je tudi v kolektivnih pogajanjih in pripravi zakonodaje s področja plačnega sistema za javni sektor in delovnega prava, zastopala je člane sindikata v postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Leta 2010 je opravila izpit za mediatorja, leta 2011 pa pravniški državni izpit. Od leta 2009 do leta 2014 je bila članica skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v letih 2010 in 2011 pa porotnica na Delovnem sodišču v Ljubljani. Leta 2012 se je zaposlila v odvetniški pisarni odvetnika dr. Blaža Kovačiča Mlinarja, kjer je pokrivala predvsem področja kazensko pravo, delovno pravo in družinsko pravo. Od 1.4.2014 opravlja odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica. Predvsem se ukvarja z zastopanjem v kazenskih postopkih, postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter v postopkih iz področja družinskega prava.

Aktivno govori angleški, nemški in hrvaški jezik.

Področje dela: delovno pravo, civilno pravo, kazensko pravo, družinsko pravo, šolsko pravo, plačni sistemi v javnem sektorju