Odvetniška pisarna Kovačič in Mlinar - kazensko pravo, delovno pravo 013
ODVETNIK

Črt Šatej

Kazensko pravo, delovno pravo, civilno pravo
Odvetniški pisarni Kovačič in Mlinar Črt Šatej - Civilno pravo, gospodarsko pravo, delovno pravo

V maju 2012 je diplomiral na Pravni Fakulteti Univerze v Ljubljani. Naslov njegove diplomske naloge je »Pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah«. Za uspehe pri študiju mu je bila ob dnevu Pravne fakultete v letu 2012 podeljena »Zlata listina Pravne Fakultete Univerze v Ljubljani«. Po diplomi se je z julijem 2012 zaposlil kot sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani. Decembra 2014 je opravil Pravniški državni izpit. Odvetniški pisarni odvetnika dr. Blaža Kovačiča Mlinarja se je kot odvetniški kandidat pridružil septembra 2015.

Aktivno govori italijanski in angleški jezik; pasivno hrvaški jezik.

Področja dela: kazensko pravo, delovno pravo, civilno pravo