Odvetniška pisarna Kovačič in Mlinar - kazensko pravo, delovno pravo odvetniki
Odvetniška pisarna Kovačič in Mlinar - kazensko pravo, delovno pravo 016
ODVETNIK
Specialist za kazensko pravo
(kazenski zakon in kazenski postopek, gospodarsko kazensko pravo)
Odvetniška pisarna Kovačič in Mlinar - kazensko pravo, delovno pravo 017
ODVETNICA
Delovno pravo, družinsko pravo, kazensko pravo, civilno pravo
Odvetniška pisarna Kovačič in Mlinar - kazensko pravo, delovno pravo 018
ODVETNIK
Civilno pravo, gospodarsko pravo, delovno pravo
Odvetniška pisarna Kovačič in Mlinar - kazensko pravo, delovno pravo 019
ODVETNIŠKA PRIPRAVNICA