Odvetniška pisarna Kovačič in Mlinar - kazensko pravo, delovno pravo 007
ODVETNIK

doc. dr. Blaž Kovačič Mlinar

Specialist za kazensko pravo
(kazenski zakon in kazenski postopek, gospodarsko kazensko pravo)
Odvetniški pisarni Kovačič in Mlinar Doc. dr. Blaž Kovačič Mlinar - Kazensko pravo

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1998. Naslov njegove diplomske naloge je “Varstvo zasebnosti v okviru Evropske konvencije o človekovih pravicah”. V letih 1998 do 2003 je bil asistent-stažist na Katedri za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2005 se je po opravljenem pravniškem državnem izpitu zaposlil v Odvetniški družbi Čeferin, kjer je ukvarjal s kazenskim in ustavnim pravom. Istega leta je tudi postal doktor kazenskopravnih znanosti z disertacijo “Strukturna in vsebinska nasprotja teoretičnega modela mešanega kazenskega postopka” na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Zvonka Fišerja. V letih 2006 do 2008 je bil dopolnilno zaposlen tudi na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani kot vodja raziskave “Dokazni standardi v kazenskem postopku”.

Leta 2011 je pridobil naziv odvetnik-specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek) in začel s samostojno odvetniško prakso. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih del, predvsem s področja kazenskega prava. V letih od 2012 do 2019 je bil izpraševalec za področje kazensko pravo na pravniškem državnem izpitu. Je predavatelj in nosilec predmeta “Kazensko in kaznovalno pravo” na Fakulteti za management in pravo (MLC) v Ljubljani. Leta 2017 je pridobil naziv docent za področje pravo.

Aktivno govori angleško, nemško in hrvaško; pasivno italijansko

Področje dela: kazensko pravo, ustavno pravo, prekrški