Odvetniška pisarna Kovačič in Mlinar - kazensko pravo, delovno pravo 015
ODVETNIŠKA KANDIDATKA

Tajda Venko

Civilno pravo, delovno pravo, kazensko pravo
Odvetniška pisarna Kovačič in Mlinar - Tajda Venko

Tajda Venko je v mesecu juliju leta 2017 diplomirala na prvi bolonjski stopnji na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, februarja 2019 pa tam tudi magistrirala. Naslov njene magistrske naloge je »Ugovor tretjega v civilnem izvršilnem postopku«. Izkušnje z delom v odvetniški pisarni si je pridobila že med študijem.

Po zaključenem študiju se je februarja 2019 zaposlila v odvetniški pisarni odvetnika dr. Blaža Kovačič Mlinarja kot odvetniška pripravnica, obvezno sodniško pripravništvo pa je opravljala na Višjem sodišču v Ljubljani. Novembra 2021 je opravila pravniški državni izpit. Odvetniški pisarni odvetnice Tee Mlinar Kovačič se je kot odvetniška kandidatka pridružila decembra 2021.

Aktivno govori angleški in nemški jezik; pasivno hrvaški jezik.

Področja dela: civilno pravo, delovno pravo, kazensko pravo.