Law Offices Kovačič and Mlinar

Our guiding principles are professionalism,
reliability, responsivness and individual treatment.

Odvetniška pisarna Kovačič in Mlinar - kazensko pravo, delovno pravo 001